PORTRETTEN MAKEN MET DE KINDEREN VAN SBO HET SPECTRUM

Een les portretten maken met kinderen van een school voor speciaal onderwijs voor Keti Koti Junior. Samen met Noémi Beyer, in opdracht van De Rode Loper op School, Ninsee en Wereldmusueum Amsterdam. Noémi Beyer en ik hadden al een en ander uitgeprobeerd voor deze les, op de school waar zij werkt: Basisschool Oscar Carré.

Deze keer hadden wee het nét even wat gemakkelijker gemaakt. Het moest een succeservaring worden voor de kinderen. Daarom hebben we voor deze les carbonpapier ingezet. Sommige mensen kennen het misschien nog van het tijdperk vóór het kopiëerapparaat. Je deed het achter je papier dat je in de typmachine ging draaien, met nog een papier daarachter, en als je ging typen drukte het carbonpapier door op het achterste papier. Achterop carbonpapier zit namelijk een dun laagje dat zwart afgeeft.

Om te oefenen hadden we foto's van kinderen uit het boek ALA SMA TORI - Keti Koti Verbeeld op klein formaat geprint en, met een uitgeknipt stukje carbonpapier daarachter op tekenpapier vastgeplakt, zodat het niet kan verschuiven.

We lieten zien dat je, als je naar een gezicht kijkt, je lijnen kunt zien, en checkte of de kinderen dat begrepen. Daarna kreeg elk kind zo'n kleine foto met carbonpapier eronder en daaronder tekenpapier. Kijk waar je lijnen kunt zien en teken daar met potlood overheen. Zoals je hieronder kunt zien ging dat hartstikke goed!

carbonpapier

Vervolgens kreeg ieder kind een foto van zichzelf (de school had de foto's gemaakt en geprint), op A4 formaat, weer met carbonpapier eronder en daaronder het tekenpapier (ik had die net als de kleine foto's al klaarliggen). De opdracht was dezelfde: kijk goed waar je lijnen ziet op jouw foto en teken daar met potlood overheen.

Op het laatst mochten alle kinderen hun foto beschilderen met een penseel en waterverf uit zo'n doosje met droge napjes (zie foto linksonder). Hoe je met zulke verf werkt legden we natuurlijk eerst even uit.

Noémi en ik vonden de portretten prachtig geworden! Van alle portretten maakte ik (net zoals de voorkant van het boek ALA SMA TORI - Keti Koti Verbeeld) een poster: ala den pikin, alle kinderen van de school!