Een portret maken (met pen en aquarel)

Deze lessen zijn geschikt voor verschillende niveaus.

*** beetje moeIlijker
** makkelijker

* makkelijkst